Gemeente Gemeente Zonhoven

Extra middelen voor jongerenwelzijn

Gepubliceerd op vr 09 sep 2022
Zonhovense jongeren van 12 tot 25 jaar kunnen sinds vorige zomer met al hun welzijnsvragen terecht bij een medewerker van JAC Limburg. 81 jongeren maakten hier al gebruik van. Via extra middelen en een opleiding voor vrijwilligers wil de gemeente het mentaal welzijn bij de jeugd nog meer bevorderen.

JAC op maat in Zonhoven

Het JAC maakt deel uit van het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW), partner van het Huis van het Kind Zonhoven. Waar het CAW zich inzet voor het welzijn van volwassenen, doet het JAC dat voor jongeren tussen 12 en 25 jaar. JAC staat voor ‘JongerenAanbod van het CAW’.

In Zonhoven is een deskundige van het JAC aanwezig met een zitdag in de twee secundaire scholen Vrije Middenschool Zonhoven (VMS) en het Sint-Jan Berchmansinstituut (SJB), zodat jongeren op een heel laagdrempelige manier bereikt kunnen worden. De hulpverlener biedt in eerste instantie een luisterend oor en geeft advies, informatie en praktische hulp. Deze dienst is gratis, vrijblijvend, vertrouwelijk en anoniem.

Het afgelopen jaar hebben 81 Zonhovense jongeren zo hun vraag kunnen stellen en zijn er 541 gesprekken met hen gevoerd. De meest gestelde vragen gingen over psychisch welbevinden, stress en draagkacht en conflictueuze thuissituaties.

Meer capaciteit en opleidingen

Corona heeft het welzijn van jongeren tot op vandaag onder druk gezet. In 2021 zag het JAC Limburg een verdubbeling van het aantal jongeren in Limburg dat aanklopte met een vraag (2400 in totaal). Jongeren hebben nood aan gratis hulp in hun eigen omgeving. Daarom besliste het gemeentebestuur Zonhoven om extra middelen voor jongerenwelzijn te voorzien in het kader van het huidige partnerschap met het JAC.

Het voorbije jaar werd het JAC in Zonhoven een aantal maal geconfronteerd met een wachtlijst. Dankzij de verdubbeling van de capaciteit en middelen kunnen meer Zonhovense jongeren verder geholpen worden en kan de wachtlijst weggewerkt worden.

Daarnaast zet de gemeente in samenwerking met het JAC in op het opleiden van jonge vrijwilligers in de jeugdverenigingen tot ambassadeurs rond mentaal welzijn. Er komt ook een hulpverleningsspel om alle relevante diensten beter bekend te maken bij de jongeren. Hierbij worden ook de jeugdraad, het jeugdhuis en de scholen betrokken.