Gemeente Gemeente Zonhoven

Everzwijnen

Ook in Zonhoven zijn everzwijnen niet meer weg te denken. Ze worden niet enkel in natuurgebieden opgemerkt maar ook daarbuiten, zelfs in dicht bebouwde zones. Een extra beleving, maar toch is het opletten geblazen. Het zijn en blijven wilde dieren. Everzwijnen kunnen voor een onveiligheidsgevoel zorgen. Ze kunnen leiden tot verkeersongevallen of schade veroorzaken in akkers en privé-tuinen.

Preventie

 • Voeder geen wilde dieren en laat geen etensresten achter.
 • Laat geen groenafval achter. Dit is niet alleen sluikstorten maar trekt ook dieren aan. Ze wroeten in het groenafval op zoek naar insecten. Sluit composthopen af zodat de dieren er niet aankunnen.
 • Houd je hond steeds aan de lijn.
 • In normale omstandigheden zal een everzwijn angstig zijn en weglopen. Als het dier zich echter bedreigd voelt, bestaat het risico dat het aanvalt. Bewaar afstand en blijf op de paden. Zoek de confrontatie niet op.
 • Bescherm je eigendom door een omheining te plaatsen:
  • Plaats een omheining met een minimumhoogte van 1 m, met een maximum maaswijdte van 10 cm en draaddikte van minimum 2 mm. Graaf de gaasdraad minimaal 20 cm in zodat de dieren niet onder de omheining kunnen.
  • Plaats een vogelverschrikker, licht- of geluidseffecten.
  • Plaats een schrikdraad. Om een volwassen dier tegen te houden, zijn minstens drie elektrische draden nodig op 20, 40 en 60 cm hoogte.

Meld overlast

We willen een zicht krijgen op de plaatsen waar de everzwijnen zich ophouden en waar ze schade veroorzaken. Door dit te melden, krijgt de gemeente een beter beeld van de probleemlocaties. Alle locaties worden doorgegeven aan het Agentschap voor Natuur en Bos. Deze instantie ondersteunt de gemeente bij de aanpak van de everzwijnproblematiek.

MELDPUNT EVERZWIJNEN

Schade geleden?

Hiervoor kan je niet terecht bij de gemeente Zonhoven, maar bij het Agentschap voor Natuur en Bos.  Hier vind je meer info over de voorwaarden voor een schadevergoeding.

AANVRAAG SCHADEVERGOEDING

Bestrijding

Everzwijnen hebben een plaats in onze natuur. Als er te veel everzwijnen zijn, kan dat wel voor overlast zorgen. Daarom wordt er naast preventie ook reeds meerdere jaren ingezet op jacht om de everzwijnpopulatie te beperken. Soms komt het voor dat everzwijnen ook buiten de jachtgebieden voor overlast zorgen. Om in dit geval over te kunnen gaan tot 'bejagen' kan er bestrijding gedaan worden. Hieraan zijn andere regels verbonden dan aan gewone jacht.

Bejaging en bestrijding zijn het hele jaar toegestaan maar bestrijding beperkt zich tot de uren tussen zonsopgang en zonsondergang.

Heb je gevonden wat je zocht?