Gemeente Gemeente Zonhoven

Basisvorming autisme voor grootouders

Een basisvorming autisme gericht op grootouders van kinderen met autisme die regelmatig instaan voor de opvang van hun kleinkind(eren).

De cursus bestaat uit drie sessies. Tijdens deze sessies wordt er onder andere stilgestaan bij de kenmerken van autisme, worden er een aantal concrete tips meegegeven, is er een inleefmoment om te ervaren hoe het is om autisme te hebben en is er de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met andere grootouders.

Organisatie

Limburgse Stichting Autisme