Gemeente Gemeente Zonhoven

Evenement of activiteit organiseren?

Gepubliceerd op do 09 jul 2020
Sinds 1 juli zijn evenementen opnieuw toegelaten onder strikte voorwaarden. Wil je weten of jouw activiteit voldoet aan de richtlijnen voor een evenement? Dan dien je de online vragenlijst en beoordeling in te vullen via www.covideventriskmodel.be.

Evenementen

De belangrijkste voorwaarden

 • Een evenement is een publiek toegankelijke activiteit, dus iedereen is in principe welkom.
 • Voor alle evenementen geldt een capaciteitslimiet van
  • 200 personen binnen (vanaf 1 augustus 2020: 400 personen)
  • 400 personen buiten (vanaf 1 augustus 2020: 800 personen)
 • Om de verdere verspreiding van het virus te beperken moet elk evenement een bepaalde set regels volgen:
  • Voor evenementen van meer dan 200 personen of evenementen op de openbare weg volstaat het om het geldende sectorprotocol toe te passen en het evenement te evalueren via het Covid Event Risk Model (CERM).
  • Voor evenementen tot 200 personen en niet op de openbare weg waarvoor geen protocol van toepassing is, dienen acht minimale regels te worden gerespecteerd:
   • Bezoekers en deelnemers worden tijdig geïnformeerd over de geldende preventiemaatregelen.
   • Een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd.
   • Maskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen en worden gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit.
   • De activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden.
   • Middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien, worden ter beschikking gesteld.
   • De gepaste hygiënemaatregelen worden genomen.
   • De onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting van de werkplaats.
   • Een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat een mogelijke besmetting met het coronavirus (COVID-19) gemeld kan worden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing.
  • Evenementen mogen niet plaatsvinden tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ’s morgens.

Wil je een evenement organiseren in Zonhoven?

 • Voor alle evenementen op ons grondgebied heb je toelating nodig van het gemeentebestuur (vergunning openbare orde). Vraag deze minstens 14 dagen op voorhand aan bij het UiTpunt.
 • Bijhorend bij de aanvraag dient de organisator het Covid Event Risk Model (CERM) in te vullen en een pdf van het resultaat en advies mee te sturen.
 • Enkel evenementen waarvoor 'groen licht' wordt gegeven in de CERM tool, kunnen na evaluatie door het gemeentebestuur vergund worden.
 • De organisator is zelf verantwoordelijk om alle maatregelen en veiligheidsvoorschriften, zoals in het CERM document opgenomen, uit te voeren en toe te zien op de correcte naleving ervan gedurende het hele evenement. Dit zal in de vergunning worden opgenomen.
 • Conform het sluitingsuur in de horeca zullen geen vergunningen worden toegekend na 1 uur ‘s nachts. Wanneer de volgende dag een werkdag is, wordt de vergunning slechts afgeleverd tot middernacht. Er worden geen uitzonderingen toegestaan op het sluitingsuur.
 • Bovenstaande is van toepassing op publieke/openbare evenementen. Hieronder verstaan we het volgende: 'voor iedereen toegankelijk/iedereen is welkom'.

Andere activiteiten

Organiseer je een activiteit waarbij je zelf mensen uitnodigt of waarbij niet 'iedereen' welkom is, dan gaat het niet om een evenement maar om een activiteit met 'privaat karakter'.

Hieronder verstaan we het volgende: er is geen vrije toegang, het vindt plaats op uitnodiging en is gericht op de familiale, vrienden- of professionele kring. Banketten of recepties door verenigingen voor hun leden worden ook beschouwd als recepties met privékarakter.

De belangrijkste voorwaarden

 • Privéfeesten (of 'private evenementen') zijn niet onderworpen aan een voorafgaande toelating van het lokaal bestuur. CERM is ook niet van toepassing.
 • Er moet beroep gedaan worden op een professionele catering/traiteur.
 • Het mag niet plaatsvinden tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ‘s morgens.
 • De regels voor de horeca moeten worden gerespecteerd, met uitzondering van de verplichting voor de genodigden om aan tafel te blijven zitten.
 • Het maximum aantal genodigden (inclusief de gastheer of -vrouw) is 50 personen (vanaf 1 augustus 2020: 100 personen).
 • Indien men niet aan (al) deze voorwaarden kan voldoen, dan geldt de regel van 15 personen ('sociale bubbel').

Voorbeelden van activiteiten met een 'privaat karakter': een receptie voor je personeel, een receptie of feest voor de leden van je vereniging of club, een feest voor vrienden en familie, een verjaardagsfeest, communiefeest, …

Activiteiten van verenigingen of clubs

Op dit ogenblik zijn de activiteiten van verenigingen of clubs onderworpen aan de sectorprotocollen. Veelal geldt ook hier de regel van maximum 50 personen.

Algemene vergaderingen of andere vergaderingen van clubs of verenigingen mogen plaatsvinden. Deze worden beschouwd als 'georganiseerde activiteiten' van clubs en verenigingen en mogen dus plaatsvinden met een maximum van 50 personen, rekening houdend met de social distancing maatregelen.

COVID Event Risk Model