Gemeente Gemeente Zonhoven

Engagementsverklaring Regenbooghuis

Gepubliceerd op wo 30 jun 2021
De gemeente Zonhoven heeft een engagementsverklaring ondertekend met vzw Regenbooghuis Limburg. Zo wil de gemeente laten zien dat er in Zonhoven geen plaats is voor discriminatie op basis van genderidentiteit en seksuele oriëntatie: hier mag je zijn wie je bent!
De vzw Regenbooghuis Limburg roept onder andere gemeentebesturen en lokale adviesraden op om zich te engageren om mee de strijd aan te gaan tegen holebi- en transfobie. Nog steeds worden holebi en trans personen, alle positieve evoluties ten spijt, hiermee geconfronteerd. Zonhoven is de zevende Limburgse partnergemeente van het Regenbooghuis en neemt zo dus een voortrekkersrol op. 
 

Engagement gemeente

 
De gemeente zet zich in om:
  • discriminatie, intimidatie en geweld tegen holebi en trans personen krachtig te bestrijden.
  • te bevorderen dat holebi en trans personen zich veilig(er) weten, weerbaar zijn en zich welbevinden op straat, op het werk, in de zorg, in de sport en in hun eigen sociale kring.
  • te bevorderen dat holebi en trans personen voor hun seksuele voorkeur en genderidentiteit durven uitkomen.
  • te stimuleren dat holebiseksualiteit/genderidentiteit meer bespreekbaar wordt onder jongeren op school en in kringen waar dat nog taboe is en dat holebi en trans personen daarbij ondersteuning krijgen.
  • de gezamenlijke doelstellingen ten aanzien van veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van holebi's en transgenders te vertalen naar de lokale werking.
  • goede praktijkvoorbeelden te helpen verspreiden.