Gemeente Gemeente Zonhoven

Duurzame helden in de kijker - dag 1

Gepubliceerd op do 19 sep 2019
Tijdens de week van de duurzame gemeente plaatsen we elke dag 2 helden in de kijker. Vandaag zijn dit Buurtschap Eikenen-Kolveren en Farm Beef Boutique.

Buurtschap Eikenen-Kolveren werkt aan 3 SDG's

SDG 3: Gezondheid en Welzijn en SDG 13: Klimaat
 
Het Buurtschap zorgt ervoor dat de buurtbewoners en anderen steeds de mogelijkheid hebben om in en rond het Buurthuis gezonde en ontspannende activiteiten uit te oefenen.
Bovendien vertrekken er twee bewegwijzerde routes doorheen de natuurgebieden ‘De Kolveren’, kronkelend tussen wei- en hooilanden, langs bos en vijver. Gezondheid en welzijn ten top.

Waar actie is, is er ook afval… Dagelijks wordt er door vrijwilligers een rondgang gemaakt om het zwerfvuil op de terreinen, de speeltuin en de omliggende wegen op te ruimen waarbij een babbeltje met de buren de onderlinge verbondenheid alleen maar bevordert.

SDG 17: Partnership

Partnership is een belangrijke factor om doelstellingen te kunnen realiseren. De gemeente Zonhoven zorgde ervoor dat open recreatieterreinen, zes petanquebanen en een ruime speeltuin in erfpacht kwamen bij Het Buurtschap. De gemeente machtigde ook een aantal bestuurders en bestuursmedewerkers van Het Buurtschap om de werking op deze gronden in goede banen te leiden.
Over burgerparticipatie kan hier wel degelijk gesproken worden. Het Buurtschap signaleert de gemeente Zonhoven en vice versa. Het Buurtschap heeft dan ook regelmatig contact met de betrokken schepenen, de administratieve diensten, de technische diensten en de jeugddienst.
Het Buurtschap verleent steun aan gemeentelijke initiatieven, maar zeker ook buren maken deel uit van zo’n partnership. Elk partnership vertrekt immers vanuit de basis. Zo probeert Het Buurtschap de mensen samen te brengen en onderlinge contacten te stimuleren door allerlei activiteiten te organiseren: buurtfeesten met familie BBQ, paaseieren rapen voor de kleinsten, ontbijtbuffet, petanquedag, avondwandeling in de open natuur, hololool… Alle buren samen rond het groot kampvuur voor een gezellige babbel in een familiale sfeer.

Farm Beef Boutique werkt aan 2 SDG's

SDG 8: Eerlijk werk en economische groei en SDG 12: verantwoorde consumptie en productie
 
Anouk Jonkmans en Kris Geurts zijn de drijvende krachten achter het landbouwbedrijf Farm Beef Boutique. Op hun boerderij kweken ze runderen van het Franse vleesveeras ‘Blonde d’Aquitaine’.
Dierenwelzijn staat in hun boerderij centraal. Ze ontvingen hiervoor het 2 sterren Beter Leven Keurmerk van Dierenbescherming.
In hun hoevewinkel verkopen ze vlees van hun eigen dieren. Op die manier komt een eerlijk stuk vlees rechtstreeks van de kweker op je bord, zonder dat het honderden of duizenden kilometers gereisd heeft. Ze zijn dus een korte keten boerderij.

www.duurzamegemeente.be/gemeenten/zonhoven