Gemeente Gemeente Zonhoven

Drukjacht op everzwijnen in Teut

Gepubliceerd op do 22 nov 2018
Jagers hebben tijdens een drukjacht op everzwijnen in de Teut 39 dieren geschoten. De everzwijnen zorgen voor een interessante dynamiek in het natuurgebied, maar het voorbije jaar was de populatie te groot geworden.

De voorbije maanden werden diverse percelen uitgerasterd en een vangkooi klaargemaakt. Jammer genoeg bleken deze acties niet voldoende om de schade aan de kwetsbare graslanden en heidesystemen voldoende te bepreken.

Bovendien zwermden steeds meer en grotere groepen dieren uit naar de omliggende woongebieden waardoor het onveiligheidsgevoel bij de vele bezoekers toenam.

Vandaar dat het Agentschap voor Natuur en Bos besloot om deze drukjacht te organiseren. Met 70 deelnemers werd geprobeerd om de populatie zwijnen terug op een aanvaardbaar niveau te brengen. De dode everzwijnen worden onderzocht op ziektes, na goedkeuring kan het vlees veilig worden verklaard.

Dankzij deze drukjacht kan er een betere inschatting gemaakt worden van de populatiegrootte. Hoewel zwijnen grote dieren zijn, is het een zeer moeilijke soort om te inventariseren. Zij zijn van nature schuw en vooral bij schemering en nacht actief.