Gemeente Gemeente Zonhoven

Droogtemaatregelen aangepast

Gepubliceerd op do 23 aug 2018
Ondanks de regen- en onweersbuien van de voorbije week blijft het waterpeil van vele rivieren en beken (zeer) laag. Hierdoor verslechtert de waterkwaliteit, met vissterfte en blauwalgen tot gevolg. We geven jullie een overzicht van alle gewijzigde maatregelen voor de droogte.

Onderstaande maatregelen werden getroffen door de gouverneur Herman Reynders. Hij vraagt ook om voorzichtig te blijven in de natuurgebieden en verstandig om te gaan met je waterverbruik. 

Natuur - kampvuurverbod

Het acuut risico op het ontstaan en snel verspreiden van een natuurband is afgenomen. Het kampvuurverbod wordt voor het gehele grondgebied van de provincie ingetrokken. Dit werd beslist in overleg met ANB (Agentschap Natuur en Bos) en de drie Limburgse hulpverleningszones. Op dit ogenblik geldt code geel.

Opgelet, de machtigingen die door ANB werden ingetrokken, blijven ingetrokken. De situatie wordt lokaal beoordeeld en vrijgegeven als het veilig is.

Verspilverbod

Het verspilverbod op het gebruik van leidingwater, grondwater en regenwater is opgeheven. De regen vulde de regenwaterputten aan en het drinkwaterverbruik daalde. Daardoor mag je nu opnieuw regenwater gebruiken voor andere dingen dan het huishouden. Water blijft echter een duurzaam goed, dus spring altijd zuinig om met alle soorten water.

Captatieverbod onbevaarbare waterlopen

Er is niet voldoende neerslag gevallen om de waterlopen terug te vullen of om problemen met de waterkwaliteit op te lossen. Het captatieverbod op de onbevaarbare waterlopen blijft daarom van kracht tot tegenbericht.

De toestand wordt permanent opgevolgd. Zodra de situatie wijzigt, wordt dit bekendgemaakt.