Gemeente Gemeente Zonhoven

GROS

De GROS adviseert het gemeentebestuur over het beleid rond ontwikkelingssamenwerking. De adviesraad komt regelmatig samen om de samenwerking te versterken tussen alle organisaties en mensen in Zonhoven die bezig zijn met de Noord-Zuid thematiek.

In de oneven jaren organiseren ze de themadag Zonhoven in de wereld, waar iedereen kennis kan maken met de verschillende organisaties. Een klein comité adviseert samen met de GROS de subsidieaanvragen. Ook denken zij na over de mogelijkheden om het draagvlak rond ontwikkelingshulp te vergroten.

De adviesraad bestaat uit:

Naam Organisatie
Rik Renckens Werkgroep missie, animatie parochie
Monique Deckers  
Roger Switten  
Hilde Schepens Zonhovense Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking
Tilly Davidts De Rastakes
Hugo Maris Salvatoriaanse Hulpactie parochie Termolen
André Paulissen Oxfam Wereldwinkel
Javier Reynacil SamenLeven vzw
Frank Vandebeek schepen van welzijn en economie
Clytie Eykens ambtenaar duurzaamheid en wonen