Gemeente Gemeente Zonhoven

Adviesraad Toerisme vzw

De vzw Toerisme ondersteunt de gemeente bij het uitbouwen en uitvoeren van het gemeentelijk toeristisch beleid. Met een groep vrijwilligers helpen zij met een gevarieerd takenpakket: ze zorgen voor extra promotie voor Zonhoven, onderhouden contacten met de logiesverstrekkers en helpen mee met de voorbereiding en uitwerking van lokale evenementen zoals de fietszoektocht. Ze geven ook suggesties voor toeristische projecten.

De adviesraad bestaat uit de volgende personen:

Jean-Paul Magdelijns voorzitter
Jef Hulsmans penningmeester
Lieve Schouteden secretaris
Johan Vanhoyland schepen van toerisme
Lisette Croes lid algemene vergadering
Pol Bos lid algemene vergadering
Jos Brusten lid raad van bestuur
Linda Cauberghe lid raad van bestuur
Willy-Victor Melotte lid raad van bestuur
Danny Migalski lid raad van bestuur
Jeannine Nijsten lid raad van bestuur
Katrien Vanmoerkerke lid raad van bestuur
André Vanhamel lid raad van bestuur