Gemeente Gemeente Zonhoven

Gemeenteraad & raad voor maatschappelijk welzijn

De gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn (RMW) bestaan uit dezelfde personen. De gemeenteraad/RMW is het belangrijkste bestuursorgaan van de gemeente. De raad regelt alles wat belangrijk is voor gemeente Zonhoven en bespreekt ook de onderwerpen die worden opgelegd door de hogere overheid.

De raad vergadert iedere laatste maandag van de maand, behalve in juli en augustus. De zittingen vinden plaats om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis en zijn openbaar, behalve wanneer het gaat over personen. Iedereen is welkom om de zittingen te volgen.

Agenda's en verslagen

De zittingen van 2024 zijn gepland op: 

 • 29 januari
 • 26 februari
 • 25 maart
 • 29 april
 • 27 mei
 • 24 juni
 • 9 september
 • 21 oktober
 • 25 november
 • 2 december (installatievergadering)
 • 16 december

Onderaan deze pagina vind je ook het huishoudelijk reglement.

Samenstelling