Gemeente Gemeente Zonhoven

Cyclomedia maakt panoramafoto’s in Zonhoven

Gepubliceerd op wo 09 jun 2021
Tussen 15 juni en 15 augustus kan je in het straatbeeld van Zonhoven wagens van de firma Cyclomedia zien rondrijden. Deze voertuigen maken, vanop de openbare weg, 360° panoramafoto’s van de omgeving. Personen en autokentekens worden onherkenbaar gemaakt. De beelden zijn niet openbaar te raadplegen.


Waarvoor worden de foto’s gebruikt?

De beelden worden onder strikte voorwaarden ter beschikking gesteld aan publieke en private organisaties. Ze worden onder meer gebruikt voor:

  • de inspectie en het beheer van de buitenruimte
  • visuele ondersteuning bij de implementatie en uitvoering van wetgeving
  • ontwikkeling van ruimtelijke plannen
  • voorbereiding van werkzaamheden in de openbare ruimte
  • andere (maatschappelijke) belangen

Je privacy gewaarborgd

De foto’s bevatten mogelijk persoonsgegevens, zoals herkenbare gezichten en autokentekens. Deze persoonsgegevens worden onherkenbaar gemaakt voor het gebruik van de beelden.

Cyclomedia mag deze persoonsgegevens verwerken op grond van artikel 6.1 sub f Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor de registratie en verwerking van straatfoto’s in een database. De Functionaris Gegevensbescherming van Cyclomedia ziet hierop toe.

PRIVACYBELEID

Nog vragen? 

Voor inzage, correctie, beperking of verwijdering van gegevens kan je contact opnemen met:

CYCLOMEDIA


Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

MEER INFO