Gemeente Gemeente Zonhoven

Code rood blijft van kracht

Gepubliceerd op do 19 jul 2018
Sinds 3 juli geldt er een geheel verbod op kampvuren in Limburg. Ook is er in een natuurgebied (en tot 25 m daarbuiten) geen enkele vorm van vuur meer toegestaan: roken, kaarsen, fakkels, vuurkorven, barbecues, ... Dit blijft van kracht zolang code rood van toepassing is en tot tegenbericht.

Brandweerdiensten en natuurbeheerders zijn extra alert en staan stand-by om een beginnende
brand zo snel mogelijk te blussen. Maar ze vragen ook de medewerking van elke burger om de
gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken. 

Zowel burgers, organisaties als overheden moeten voorzichtig zijn. Daarom zijn de volgende activiteiten verboden:

 • barbecues, vuurkorven en fakkels aansteken
 • vuurwerk afsteken
 • activiteiten waarbij vonken en gensters ontstaan: maaiwerken, onkruidbranders gebruiken, roofingwerken, ...

Enkele tips

Thuis

 • Hou altijd blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang,
  brandblusser of desnoods een emmer water of zand.
 • Doof sigaretten in zand en gooi glas altijd in een vuilbak.
 • Let op met kolen van de barbecue en opgehoopt tuinafval.
 • Parkeer je auto niet in hoog en droog gras als hij nog warm is.


In het bos

Wees alert als je de natuur intrekt en blijf liever aan de rand van het gebied. Zie je rook of andere verdachte zaken, verwittig dan dadelijk de noodcentrale via 112.

 • Blijf op de wandelpaden.
 • Parkeer je auto niet boven hoog, droog gras.
 • Neem een GSM mee en noteer het dichtstbijzijnde reddingspunt.


Bij brand

 • Merk je smeulende rook, probeer deze dan uit te stampen en verwittig dadelijk 112.
 • Merk je een kleine of grote brandhaard? Breng jezelf dan eerst in veiligheid en loop haaks op de¬†windrichting weg, verwittig daarna meteen 112.
 • Ga ook nadat een brand is geblust niet wandelen op de locatie. De grond is nog warm en er kunnen nog kleine brandhaarden aanwezig zijn.