Gemeente Gemeente Zonhoven

Captatieverbod onbevaarbare waterlopen

Gepubliceerd op vr 27 jul 2018
Naast het verspilverbod vaardigt de gouverneur nu ook een captatieverbod af: het is verboden om water te halen uit beken, rivieren en andere onbevaarbare wateren. Als waterlopen droog komen te staan, brengt dit namelijk nog meer risico's met zich mee.

De buitengewone droogte en hoge temperaturen blijven aanhouden, momenteel is er nog geen verbetering op komst. Het is belangrijk dat de huidige waterreserves behouden blijven en zo efficiënt mogelijk ingezet worden.

De hoge temperaturen leiden tot een stijging in het waterverbruik. Het verspilverbod van leidingwater en beperkt verspilverbod van regen- en grondwater blijft dan ook behouden. Zo kan het aanbod van drinkwater ook in de toekomst gegarandeerd blijven.

De aanhoudende droogte heeft jammer genoeg ook een duidelijk effect op onze waterlopen. Het peil van beken en rivieren daalt sterk en sommige waterlopen komen droog te staan.
Dit brengt zowel gezondheidsrisico’s als ecologische effecten met zich mee: grootschalige vissterfte, ongedierteplagen, …

Daarom kondigt de gouverneur de volgende bijkomende maatregel af:

  • Verbod om water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in Limburg, tenzij het een beperkt capteren betreft van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat.

Voor de bevaarbare waterlopen kan het captatieverbod uitgebreid worden, indien nodig.

Alternatieven voor land- en tuinbouw

Om de gevolgen voor de land- en tuinbouw te beperken, zijn er volgende alternatieve waterbronnen:

  • Captatie uit bevaarbare waterlopen en kanalen is wel nog toegestaan (zie afbeelding). Daarvoor moet je wel een melding doen of een vergunning aanvragen bij de Vlaamse Waterweg.
  • Aquafin biedt zijn gezuiverd afvalwater aan dat voor een aantal toepassingen gebruikt kan worden.

Meer info:
- https://www.vlaamsewaterweg.be/vergunningen 
- https://www.aquafin.be/nl-be/effluent-ophalen
- https://www.crisis-limburg.be/droogte