Gemeente Gemeente Zonhoven

Burgerbevraging 'Een land voor de toekomst'

Gepubliceerd op vr 06 mei 2022
Interesse in mens, maatschappij en politiek? De federale overheid nodigt je uit om mee te denken over de toekomst van onze democratie. 'Eenlandvoordetoekomst.be' is een online platform waarop je jouw mening en ideeën over zes thema's kan delen.

Participatie

De federale regering biedt de mogelijkheid aan alle Belgen en inwoners van België die ouder zijn dan 16 jaar om hun standpunten te delen. Het online platform ‘www.eenlandvoordetoekomst.be, waarop burgers, het middenveld, de academische wereld, experten en lokale overheden hun stem kunnen laten horen, maakt dit mogelijk. 

Op dit platform worden zes thema’s op een heldere manier toegelicht en bevraagd:

  • Hoe organiseren we ons land?
  • Wat is de rol van de burger?
  • Hoe moeten parlement en regering werken?
  • Wie doet wat?
  • Wat zijn onze grondrechten?
  • Hoe organiseren we de verkiezingen?

Vernieuwing democratie

Het verslag van het participatietraject, waarin de voorstellen en aanbevelingen van de deelnemers worden samengevat, zal worden bezorgd aan de federale regering en aan het Parlement. En dit als input voor de vernieuwing van onze democratie en de voorbereiding op een toekomstige staatshervorming.

ONLINE PLATFORM