Gemeente Gemeente Zonhoven

Asbestattest vanaf 23 november

Gepubliceerd op vr 28 okt 2022
Ben je eigenaar van een woning of gebouw dat gebouwd werd voor 2001? Dan heb je vanaf 23 november 2022 een asbestattest nodig als je je eigendom wil verkopen. Blijft het gebouw in eigen bezit of verhuur je, dan moet je ten laatste in 2032 over een attest beschikken.

Dit asbestattest kadert in het Vlaamse asbestafbouwbeleid. De Vlaamse overheid wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen, gebouwd voor 2001, in kaart brengen. Door asbest in slechte staat op te sporen en te verwijderen wil ze Vlaanderen tegen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig maken.

Gebouwen gebouwd voor 2001

  • Vanaf 23 november 2022 is een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen gebouwd voor 2001.
  • Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar van een woning of een gebouw gebouwd voor 2001 over een asbestattest beschikken. Bij verhuur is de eigenaar die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te bezorgen aan de (nieuwe) huurders.

Gebouwen gebouwd vanaf 2001

In gebouwen van na 2000 is het gebruik van asbesthoudende materialen verboden.

Heb je toch nog twijfels over bepaalde materialen, dan vind je in het postinterventiedossier alle informatie over de materialen die in het gebouw aanwezig zijn. Voor gebouwen gebouwd of verbouwd vanaf 1 mei 2001 is een postinterventiedossier verplicht.

Praktische informatie

Heb je vragen over het attest? Welke stappen moet je doorlopen om het attest te verkrijgen? Wil je weten waar je een gecertificeerde asbestdeskundige vindt in je buurt? 

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) verzamelt alle veelgestelde vragen op één webpagina.

MEER INFO