Gemeente Gemeente Zonhoven

Wat mag wel en niet met leiding-, regen- en grondwater?

Gepubliceerd op ma 30 jul 2018
Vorige week werden er heel wat berichten verspreid over de verspilling van water. Voor leidingwater gelden andere regels dan voor regen- en grondwater. Wat mag er nu wel en niet? We zetten het voor je op een rijtje.


Leidingwater

Met leidingwater mag je geen

  • zwembaden, vijvers en fonteinen van meer dan 100 liter vullen
  • (gras)velden, binnenplaatsen en tuinen sproeien
  • straten, greppels, stoepen en riolen reinigen
  • daken, gevels, tenten en sportterreinen sproeien
  • auto's en andere voertuigen wassen

Ook ondernemingen moeten zich aan dit verbod houden, behalve als deze activiteiten echt noodzakelijk zijn voor hun werking.

Land- en tuinbouwbedrijven mogen wél leidingwater gebruiken voor hun bedrijfsactiviteiten, maar enkel tussen 20 uur 's avonds en 8 uur 's morgens.

Regen- en grondwater

Alle activiteiten in het lijstje hierboven mogen wel nog met regen- of grondwater, maar enkel tussen 20 uur en 8 uur. Met dit water mag je dus je planten water geven, je grasveld sproeien, of je auto wassen, maar enkel na 20 uur 's avonds en vóór 8 uur 's morgens.

Dit geldt ook voor ondernemingen, behalve als dit water echt noodzakelijk is voor hun bedrijfsactiviteiten.

Voor land- en tuinbouwondernemingen is er géén verbod op regen- of grondwater voor hun normale activiteiten. De provincie vraagt wel om dit water liefst tussen 20 uur 's avonds en 8 uur 's morgens te gebruiken.

Meer informatie

Dit verspilverbod werd afgekondigd door de gouverneur van de provincie Limburg vanwege het aanhoudende tekort aan neerslag. Overtredingen van dit besluit worden gestraft met een gevangenisstraf van acht tot veertien dagen en met een geldboete van 26 tot 200 euro, of met één van de straffen alleen.

De provincie heeft een website geopend met de meest gestelde vragen (FAQ's) over dit verbod: www.crisis-limburg.be