Gemeente Gemeente Zonhoven

Stedenbouwkundige inlichtingen

Bij de verkoop van een woning moet u stedenbouwkundige informatie ter beschikking stellen aan de koper. Dat is informatie over stedenbouwkundige vergunningen, eventuele bouwovertredingen, voorkooprecht van andere partijen en verkavelingsvoorschriften.

Die stedenbouwkundige informatie kunt u verkrijgen door een stedenbouwkundige inlichting te vragen via het e-loket. Dankzij dit digitaal loket kunnen stedenbouwkundige inlichtingen al enkele minuten na de aanvraag aangeleverd worden.
De stedenbouwkundige inlichtingen bestaan uit een uittreksel van het vergunningen- en plannenregister aangevuld met bijkomende informatie uit de gemeentelijke databanken.

Om de kwaliteit van de gegevens te garanderen, zullen voornamelijk de databanken bevraagd worden waarvan de gemeente zelf beheerder is. Op het uittreksel zullen echter wel verwijzingen staan naar de locaties waar u de informatie zelf eenvoudig kan opvragen. De aanvrager is bijgevolg zelf verantwoordelijk voor het verifiëren van de bestaande toestand t.o.v. de vergunde toestand.

Hoe aanvragen

  • Via het e-loket.
  • U dient zich eenmaal te registreren om een aanvraag te doen.
  • Per perceel dient u één aanvraag te doen.
  • De stedenbouwkundige inlichtingen zullen enkele minuten later automatisch naar uw mailbox verzonden worden.
  • Betalingen: u ontvangt maandelijks een afrekening van de aanvragen.

BELANGRIJK: bouwplannen zijn auteursrechtelijk beschermd. Plannen kunnen we u enkel digitaal opsturen indien u expliciete toestemming heeft van de eigenaars van dat pand of de architect die de plannen getekend heeft.

Kostprijs

De retributie voor de stedenbouwkundige inlichtingen bedraagt 50 euro. De verschuldigde retributie wordt aangerekend per kadastraal perceel.