Gemeente Gemeente Zonhoven

Milieuvergunningen

 

Milieuvergunningsaanvragen

Bekendmaking milieuvergunningsaanvraag klasse 1 Mijnschade en bemaling Limburgs Mijngebied NV, Merelstraat 99.pdf

Definitieve milieuvergunningen

Bekendmaking beslissing milieuvergunning klasse 2 Avieta NV

 

Als je in Vlaanderen een bedrijf wil starten, moet je nagaan of je een milieuvergunning nodig hebt. 

Er zijn 3 soorten milieuvergunningen:

- klasse 1 milieuvergunning: dit is de hoogste klasse en wordt toegekend door de Bestendige    Deputatie van de provincie

- klasse 2 milieuvergunning: wordt toegekend door het College van burgemeester en schepenen  van de gemeente waar de inrichting plaats vindt

- klasse 3 melding: dit is een melding die je indient bij het College van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de inrichting plaats vindt

Welke vergunning je nodig hebt, is afhankelijk van jouw activiteit.  De milieuvergunningenwijzer helpt je te bepalen of je een vergunning nodig hebt, en zo ja welke klasse.

Aanvraagformulieren voor klasse 1 en 2 en meldingsformulier klasse 3.

Wanneer je je aanvraag digitaal wilt voorbereiden, kan je gebruik maken van het eMIL loket

De milieuwetgeving kan je hier raadplegen.