Gemeente Gemeente Zonhoven

Verkavelingsvergunning

Wil je een perceel opdelen zodat er een bijkomend bouwlot ontstaat? Dan heb je een verkavelingsvergunning nodig. Hiervoor moet je je laten begeleiden door een landmeter. 

Hier vind je alle info om je dossier samen te stellen.

Deze informatie geldt ook voor het verruimen van het aantal percelen binnen een bestaande verkaveling. In dat geval moet een procedure van verkavelingswijziging doorlopen worden.

Ook moet binnen een vergunde verkaveling een procedure van verkavelingswijziging aangevraagd worden voor:

  • bestemmingswijzigingen
  • overschrijding vloerterreinindex
  • wijzigen aantal bouwlagen.

De wetgeving op dit vlak is erg uitgebreid. Daarom is het belangrijk je voorstel op voorhand te bespreken met de dienst Ruimtelijke ordening.

Termijn

Bij verkavelingsaanvragen en verkavelingswijzigingen moet je rekening houden met een looptijd van maximaal 150 dagen vanaf de volledigverklaring van het dossier.

Aantal pakketten

Het aantal in te dienen exemplaren van je aanvraag is afhankelijk van de noodzakelijke adviezen die binnen jouw aanvraag moeten gevraagd worden. Wij raden je aan om het dossier minstens in 8 exemplaren in te dienen. Mocht bij het nazicht blijken dat wij bijkomende exemplaren nodig hebben, dan nemen we contact met je op. Het dossier wordt hierop niet onvolledig verklaard.

Voorwaarden

Bij een verkavelingsvergunning kunnen voorwaarden opgelegd worden. Eén van de veel voorkomende voorwaarden is het overmaken van een verslag van een bodemdeskundige, waaruit de hoogste grondwaterstand van het perceel blijkt. Om te weten wie dit verslag mag opstellen, vind je hier een lijst van bodemdeskundigen.

Bij twijfel kun je contact opnemen met de dienst Ruimtelijke ordening.