Gemeente Gemeente Zonhoven

Digitale bouwaanvraag

Een bouwaanvraag indienen, betekent vaak een hele berg papierwerk in orde brengen. Bedoeling is die papierberg nu drastisch te verminderen, en het aanvragen van zo’n vergunning eenvoudiger en efficiënter te maken. Daarom richtte de Vlaamse overheid het omgevingsloket op.

Wat kan je digitaal aanvragen?

  • een stedenbouwkundige vergunning
  • een stedenbouwkundig melding

Voordelen voor de aanvrager:

  • de aanvraag kan op elk moment worden ingediend
  • je kan online de stand van je dossier opvolgen
  • het invoeren van gegevens wordt drastisch beperkt, o.a. doordat via de e-ID bepaalde informatie al vooraf is ingevuld
  • er is een forse papierbesparing
  • aanvragen kunnen digitaal worden ondertekend, waardoor je niet meer voor alles naar het gemeentehuis moet komen

Voor wie

Wie kan het dossier raadplegen?

De gegevens worden opgenomen in het digitale uitwisselingsplatform. Zowel jijzelf, jouw architect, de gemeente, de provincie, de adviserende instanties en Ruimte Vlaanderen kunnen dit raadplegen.

Hoe aanvragen

Surf naar het digitaal loket op www.omgevingsloket.be. Via het omgevingsloket word je door middel van een wizard door de procedure geloodst. Dit gaat van het invullen van persoonlijke gegevens tot het uploaden van foto’s en de plannen.

Particulieren kunnen nog steeds eenvoudige bouwaanvragen op papier indienen, indien de medewerking van een architect wettelijk gezien niet vereist is.

Voor architecten is het sinds 23 februari 2017 echter verplicht om alle aanvragen steeds digitaal in te dienen via het omgevingsloket.

Afhandeling

De digitale bouwaanvraag komt via het Omgevingsloket binnen op de dienst Ruimtelijke ordening. Het komt in een opvolgingssysteem terecht, dat onder meer waakt over termijnen en dat ook eventuele andere instanties erbij betrekt die advies moeten geven. Uiteindelijk volgt ook de beslissing via digitale weg.

De status van het dossier kan online worden opgevolgd door in te loggen met een elektronische identiteitskaart of een federale id-token. De uiteindelijke beslissing wordt als pdf-document verzonden via e-mail naar de betrokkenen. Na de beslissing kan informatie die ook bruikbaar is voor andere instanties worden uitgewisseld.

Meer info

Alle informatie over de digitale bouwaanvraag is te vinden op www.omgevingsloket.be. Je vindt er ook een handig overzicht met veel gestelde vragen (FAQ) en de belangrijkste documenten bij de dossiersamenstelling.

Ondervind je problemen met het indienen van je aanvraag? Neem dan contact op met de helpdesk digitaal loket voor bouwaanvragen: mail naar helpdesk.dba@hpe.com of bel naar 015 45 45 91.