Gemeente Gemeente Zonhoven

Bomen kappen

Voor het kappen van bomen kunnen verschillende reglementeringen van toepassing zijn.

Kappen van hoogstammige bomen, niet gelegen in een bos

Voor het vellen van hoogstammige bomen, alleenstaand, in groeps- of lijnverband, die geen deel uitmaken van een bos,  is een stedenbouwkundige vergunning verplicht.

Een ‘hoogstammige boom’ is elke boom die op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld een stamomtrek van minimum 1 meter heeft.

Een stedenbouwkundige vergunning voor het vellen van een hoogstammige boom is (in bepaalde gevallen) niet nodig als de boom

  • niet tot een bos behoort én
  • in woongebied, agrarisch gebied of industriegebied staat én
  • niet in woonparkgebied staat én
  • op maximaal 15 meter van de woning staat.

Opgelet, deze vrijstelling van de vergunningsplicht geldt alleen als ze niet strijdig is met andere voorschriften of voorwaarden van andere vergunningen.

De regels voor het kappen van hoogstammige bomen in niet-bos, staan in het Decreet Ruimtelijke Ordening.

Kappingen om je bouwperceel bouwklaar te maken, worden opgenomen in je stedenbouwkundige aanvraag voor het bouwen van je woning.

Kappen in een bos

Voor het kappen van bomen in een bos moet je een kapmachtiging aanvragen bij het Agentschap voor Natuur en Bos.

Bij twijfel contacteer je best de dienst milieu en duurzaamheid. Maak een afspraak via de gele knop bovenaan de pagina.