Gemeente Gemeente Zonhoven

Belgisch paspoort

Een Belgisch paspoort heb je nodig om jouw identiteit te bewijzen in landen waarvoor de Belgische identiteitskaart (eID) niet volstaat. Ook kinderen jonger dan twaalf jaar hebben meestal een paspoort nodig. Met dit paspoort kan je naar alle landen van de wereld reizen, desnoods aangevuld met de vereiste visa.

Het Belgisch paspoort bevat ook biometrische gegevens: naast de gegevens over je identiteit en nationaliteit, je handtekening en je foto bevat het ook jouw vingerafdrukken.

Het paspoort is:

  • zeven jaar geldig voor volwassenen
  • vijf jaar voor minderjarigen.

Zorg dat je altijd in het bezit bent van een paspoort dat nog minstens zes maanden geldig is. Dit is de minimale geldigheidsduur die sommige landen opleggen.

Wat doen voor je vertrek:

Voorwaarden

De pasfoto moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat je gezicht goed zichtbaar is. Je moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Voldoet je pasfoto niet aan de voorwaarden, dan kan je geen paspoort aanvragen!

Hoe aanvragen

  • Belgen die in België wonen, vragen hun internationaal paspoort aan bij het gemeentebestuur van hun woonplaats.
  • Belgen in het buitenland vragen hun paspoort aan bij de Belgische ambassade of het Belgische consulaat dat bevoegd is voor de plaats waar ze zich bevinden.
  • Vraag je paspoort zeker op tijd aan. Hou rekening met een leveringstermijn van minstens vijf dagen. In drukke periodes kan de wachttijd oplopen.

Kostprijs

Volwassenen: 70 euro (spoedprocedure 245 euro)

Kinderen tot 18 jaar: 40 euro (spoedprocedure 215 euro)

Uitzonderingen

Er bestaat wel een spoedprocedure: als de gemeente de aanvraag voor 15 uur aanvraagt, kan het paspoort zelfs de werkdag na de aanvraag bij de gemeente worden afgeleverd. Die spoedprocedure is wel duurder.

Wat meebrengen

  • 1 recente kleurenpasfoto die voldoet aan de I.C.A.O. normen
  • oud paspoort (als je er een hebt) of een attest van verlies/diefstal van het paspoort (te verkrijgen bij de politie)
  • identiteitsbewijzen voor minderjarige kinderen. De kinderen moeten ook persoonlijk aanwezig zijn.