Gemeente Gemeente Zonhoven

Mobiliteitsplan

Voortaan 50 km/u in onze woonstraten

In het kader van het nieuwe verkeersplan wordt de snelheidslimiet in de woonstraten van Zonhoven verlaagd naar 50 kilometer per uur.

Op de kaart kan je zien in welke snelheidszones Zonhoven is ingedeeld:

  • Paars gekleurde straten: dit zijn gewestwegen. De gemeente is niet bevoegd om deze snelheden aan te passen. Hier blijft de snelheid 90 km/u.
  • Blauw gekleurde straten: dit zijn verbindingswegen met een snelheidslimiet van 70 km/u
  • In alle andere straten geldt vanaf nu 50 km/u!
  • Gele blokken (bebouwde kom): hier geldt 50 km/u
  • Rode blokken (schoolomgeving): hier geldt 30 km/u 

Als je op de gekleurde straat klikt, krijg je de meer info over de snelheidsbeperking in die straat.