Gemeente Gemeente Zonhoven

Aanpassing politiecodex vanaf 1 november 2016

Vanaf 1 november 2016 wordt het eerste, algemene deel van de gemeentelijke codex politieverordeningen, het zogenaamde GAS-reglement, in alle gemeenten van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad aangepast.

Concreet betekent de aanpassing van het reglement dat er voortaan dezelfde regels gelden in alle zes gemeenten van de politiezone (Diepenbeek, Halen, Hasselt, Herk-de-Stad, Lummen en Zonhoven). Door de fusie van de politiezones was er nood aan een eenvormig document voor de hele nieuwe politiezone.

Reglement

We hebben een aantal verouderde en niet-gebruikte regels in de oude reglementen geschrapt en de overgebleven bepalingen werden ge├╝pdatet. Daarnaast werden er ook enkele nieuwe artikelen toegevoegd. Een voorbeeld hiervan is een bepaling die het oneigenlijk gebruik of bezit van schadelijke middelen zoals lachgas verbiedt.

Het nieuwe reglement telt een 100-tal artikelen die gaan over de openbare rust, veiligheid, reinheid en gezondheid.
Personen die dit reglement overtreden en dus bijgevolg openbare overlast veroorzaken, kunnen een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) opgelegd krijgen, meestal in de vorm van een geldboete.

Procedure

Niet alleen het reglement zelf is gewijzigd maar ook aan de procedure zijn er enkele zaken veranderd. Zo werden de maximumbedragen van een GAS-boete opgetrokken van 250 euro naar 350 euro voor volwassenen en van 125 euro naar 175 euro voor minderjarigen. De reden voor het optrekken van deze bedragen is enerzijds dat men personen die herhaaldelijk het reglement overtreden zwaarder kan bestraffen en anderzijds dat er hogere boetes gegeven kunnen worden aan rechtspersonen.

Aan minderjarige overtreders wordt wel altijd eerst een voorstel tot bemiddeling en/of gemeenschapsdienst gedaan. Wanneer er sprake is van een geslaagde bemiddeling, kan er geen GAS-boete meer opgelegd worden. Ook aan volwassenen kan er, indien de GAS-ambtenaar dit opportuun acht, een bemiddeling voorgesteld worden.