Gemeente Gemeente Zonhoven

Definitieve vaststelling GRUP Zonevreemde woningen

Gepubliceerd op do 18 jan 2018
De gemeenteraad van Zonhoven stelde op 29 november 2017 het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Zonevreemde woningen definitief vast. Het gemeentebestuur brengt dit ter kennis aan de bevolking, overeenkomstig art. 2.2.25 (voorheen artikel 2.2.17) van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Het dossier werd aan de Vlaamse Regering en de Deputatie overgemaakt. Binnen de wettelijke termijn van 30 dagen werd het besluit tot definitieve vaststelling niet geschorst.

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Zonevreemde woningen treedt in werking veertien dagen na de bekendmaking van de gemeenteraadsbeslissing in het Belgisch Staatsblad. 

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Zonevreemde woningen, het advies van de GECORO en het gemeenteraadsbesluit liggen ter inzage in het gemeentehuis. Wens je deze documenten in te zien, maak dan op voorhand een afspraak via www.zonhoven.be.