Gemeente Gemeente Zonhoven

Hakhoutbeheer in Zonhoven

Gepubliceerd op do 30 nov 2017
In de loop van de volgende maanden zal het Agentschap Wegen en Verkeer hakhoutbeheer uitvoeren langs de E314 in Zonhoven. De werken duren tot 15 maart 2018.

Hakhoutbeheer is een bijzondere vorm van terugzetten van bomen en struiken. Het groen in de bermen en taluds wordt tot net boven de grond gesnoeid, zodat het daarna weer snel kan uitschieten tot een jong en dicht groenscherm. Het snoeien kan op het eerste gezicht drastisch lijken, maar over enkele maanden zullen alweer nieuwe scheuten uit de stompen en wortels tevoorschijn komen. Binnen enkele jaren is er een meer gesloten groenscherm. 

Naast de verrijking van het ecosysteem in de bermen zorgt hakhoutbeheer ook voor een betere lokale verkeersveiligheid. Oude, afgestorven bomen kunnen immers omvallen of ontworteld raken bij felle windstoten. Ze kunnen dan op de weg terechtkomen en een gevaar vormen voor de weggebruiker. Met hakhoutbeheer worden zulke risico's vermeden.

Omwonenden hebben na hakhoutbeheer soms de indruk dat er een toename is van het geluidsniveau door het verkeer. Dit is echter een perceptie die o.a. ontstaat door de betere zichtbaarheid van de weg. Het snoeien van struiken en bomen in bermen heeft geen invloed op het geluidsniveau voor de omgeving. Beplanting houdt enkel geluid tegen als het gaat om een rij van bomen of struiken van enkele honderden meters breed. 

De werken worden uitgevoerd met een mobiele werf. Hierdoor zal er slechts beperkte hinder zijn voor het verkeer.

 

Meer info over hakhoutbeheer vind je op www.hakhoutbeheer.be