Gemeente Gemeente Zonhoven

Data gemeenteraadszittingen 2018

Gepubliceerd op di 14 nov 2017
Het college heeft de data van de gemeenteraadszittingen in 2018 goedgekeurd. De gemeenteraad is het belangrijkste bestuursorgaan van de gemeente. De raad regelt alles wat van gemeentelijk belang is en beraadslaagt ook over elk ander onderwerp dat de hogere overheid hem oplegt.

De gemeenteraad vergadert iedere laatste maandag van de maand, behalve in juli en augustus. De gemeenteraad vindt plaats om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis en is toegankelijk voor publiek.

Data gemeenteraad 2018

29 januari

19 februari

26 maart

23 april

28 mei

25 juni

10 september

22 oktober

19 november

17 december