Natuurreservaat de Teut en Molenheide

De Teut

Het natuurreservaat de Teut is gelegen in het NO-deel van Zonhoven, ingesloten tussen de E314 en de spoorweg Genk-Houthalen. Het gebied is 302ha groot en vormt eigenlijk een geheel met het natuurreservaat Ten Haagdoornheide dat aan de andere kant van de E314 ligt.
Het gebied is op te splitsen in drie onderdelen: de naaldbossen, de heidegebieden met vennen en het beekbegeleidend bos van de Roosterbeek.
De naaldbossen bestaan hoofdzakelijk uit grove den en Corsicaanse den. In de percelen met grove den hebben we heel wat onderbegroeiing dit in tegenstelling met de percelen met de Corsicaanse den waar bijna geen onderbegroeiing is.
Wat de heide betreft zijn alle vegetatietypen aanwezig, gaande van de struikheide op de droge stukken, over dopheide op de vochtige gebieden tot de lavendelheide op de veenbulten. Langs de vennen en op de natte stukken vindt men o.a. wateraardbei, beenbreek en veenpluis.
Het beekbegeleidend bos bestaat hoofdzakelijk uit zwarte els met een rijke onderbegroeiing van ruigtekruiden. Op gebied van fauna zijn vooral de nachtzwaluw en de torenvalk het belangrijkst.
Er zijn verschillende wandelroutes in het reservaat uitgestippeld.

Afspelen |  Pauzeren |  Stop |  Geluid aan/uit |  Stel volume in |  Spring naar seconde Flash: Sterrenplekje de Teut
Installeer de nieuwste Flash speler.


Molenheide

Sinds 2006 hoort Molenheide bij het Vlaams natuurreservaat de Teut. In 1954 keurde de gemeenteraad van Zonhoven de verkoop van ca. 200 ha heide en bos aan het Ministerie van Landsverdediging als oefenterrein voor het Belgisch leger. In 1956 werd er een logistiek depot gebouwd. In de loop der jaren werden er verschillende legereenheden ondergebracht op Molenheide. Tanks, rupsvoertuigen en infanteriesoldaten oefenden op het terrein. Je kan er nog steeds talrijke soldatenkuilen zien waar er belangrijke archeologische vondsten zijn gebeurd. Dit leidde tot de ontdekking van het eerste (12000 jaar oud) prehistorische rendierjagerskamp in Vlaanderen.

wandelkaart Teut-Molenheide