Gemeente Gemeente Zonhoven

Sorteer je afval correct of het blijft staan

Gepubliceerd op ma 15 jan 2018
Dagelijks halen de afvalophalers van Limburg.net tonnen afval op. Heel veel mensen bieden hun afval correct aan zodat de ophalers het afval veilig en efficiënt in de ophaalwagen kunnen deponeren. Toch wordt niet alle afval correct aangeboden.

Hierdoor wordt het werk voor de ophalers soms onveilig en kan het minder snel en efficiënt uitgevoerd worden. Ook om het afval goed te kunnen sorteren is correct aanbieden noodzakelijk.

Campagne

Om die reden start Limburg.net vanaf januari met een sensibiliseringscampagne om alle inwoners van Limburg en Diest te informeren over hoe ze hun afval correct kunnen aanbieden. In deze campagne komen de meest voorkomende fouten aan bod:

  • het dichtkleven van een huisvuilzak met tape bemoeilijkt het ophalen.
  • te zware vuilniszakken zijn een probleem voor de ophalers.
  • afval dat aan de buitenkant van de zak wordt vastgebonden kan niet gerecycleerd worden en zo gaan er kostbare afvalstromen verloren.

Afval blijft staan

Na een uitgebreide informatiecampagne zal Limburg.net strenger controleren op het correct aanbieden van afval.

Om iedereen de kans te geven om zijn afval correct aan te bieden zullen de afvalophalers van Limburg.net een waarschuwing achterlaten waar het afval niet correct wordt aangeboden.

Afval dat bij een volgende ophaling niet correct wordt aangeboden zal dan blijven staan.